AUTOMATIKA - SERVIS
Servis automatike, elektronike i industrijskih strojeva

Rasvjeta

Pri ugradnji koristimo širok raspon rasvjetnih tijela kao što su reflektorske lampe, halogene lampe, lampe sa fluo cijevima, štedne lampe, senzorske lampe i slično.

  • Reflektorska rasvjeta

  • Halogena rasvjeta

  • Fluorescentna rasvjeta

 

  • Protupožarna rasvjeta

  • Štedna rasvjeta

  • Vanjska vrtna  i zidna rasvjeta