AUTOMATIKA - SERVIS
Servis automatike, elektronike i industrijskih strojeva

Način plačanja

  • Sva plačanja se vrše na naš žiro račun (bezgotovinsko plačanje)
  • Preko sredstava zajednčke pričuve*

* Radove izvedene na stambenim zgradama naplačujemo preko upravitelja dotične stambene zgrade iz sredstava zajedničke pričuve uz ovjereni radni nalog od strane predstavnika suvlasnika. Cijena radova formira se prema važećem cjeniku upravitelja. U slučaju da upravitelj nema svoj cjenik, cijena radova formira se prema važećem cjeniku GSKG-a (gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Zagreb Savska cesta 1).